Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2014

loczekblond
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted frompapiertiger papiertiger viawetryagain wetryagain

December 02 2014

loczekblond
Dla Ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed Tobą nikim więcej
— Jeremi Przybora

November 10 2014

loczekblond
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics vianooodle nooodle
loczekblond
Nie powiem, że tęsknię. Nie wypada.
Reposted fromwetryagain wetryagain vianooodle nooodle

October 30 2014

loczekblond

Nie przestrasz się, proszę, gdy poczujesz moje wargi na szyi. Nie chciałem całować, to tylko bezradna miłość...

Reposted bysiostrychomiczekLisek77cinnamonnynooodle

July 15 2014

loczekblond
Play fullscreen
soundtrack z dzisiaj
Reposted fromohhh ohhh
loczekblond
5365 3b24
Reposted bypaulina163swatina

July 11 2014

loczekblond
7106 f4fd
Reposted byohhh ohhh

June 22 2014

loczekblond
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson

June 16 2014

loczekblond
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.
— Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted frommarysia marysia viablackcat blackcat
3780 ccaa
Reposted fromclitoris clitoris viablackcat blackcat
loczekblond
2675 6cce
Reposted fromwetryagain wetryagain viablackcat blackcat
loczekblond
na pewno znasz to uczucie. wstajesz rano i czujesz niepohamowaną potrzebę przytule­nia się do kogoś. nie do byle kogo. do tych ramion. do tych, w których czułaś się najbezpieczniej.
loczekblond
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viablackcat blackcat
loczekblond
W życiu albo ma się wyjebane, albo ma się depresję.
Reposted fromlubieto lubieto viabubububu bubububu

May 24 2014

loczekblond
(...) a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka. 
— Ferdydurke
Reposted fromlulka lulka viacholernelove cholernelove

March 19 2014

loczekblond
7225 6498
Reposted frombubububu bubububu viaoversensitive oversensitive
loczekblond
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, a zaspokojona ciekawość to krok w przeciwnym kierunku.
— Stephen King - Sklepik z marzeniami
Reposted fromsaphirka saphirka viaoversensitive oversensitive
loczekblond
6797 b3a2
loczekblond
6452 ffc7
taka cudowna kombinacja..
Reposted frombulbrrr bulbrrr viasognito sognito
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl